Υπηρεσίες

 • Διάγνωση και Θεραπεία που επιλέγεται με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ιατρικής κοινότητας κι εξατομικεύεται για κάθε ασθενή
 • Αντιμετώπιση οξέων περιστατικών όλων των ειδικοτήτων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης
 • Παρακολούθηση χρονίων νόσων με ολιστική προσέγγιση των ασθενών με χρονιά και πολλαπλά νοσήματα (σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, κ.α)
 • Συμπλήρωση και ενημέρωση ηλεκτρονικού φάκελου του κάθε ασθενούς
 • Προληπτικός έλεγχος υγείας (check-up)
 • Παρεμβάσεις πρόληψης νοσημάτων (απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος, κ.α.)
 • Ηλεκτρονικη Συνταγογράφηση φαρμάκων
 • Ιατρικά Πιστοποιητικά
 • Αναρρωτικές άδειες
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Διαγνωστικά τεστ (COVID, γρίπης, strep test, κλπ)
 • Οξυμετρία
 • Νεφελοποίηση
 • Συρραφή τραυμάτων
 • Εμβολιασμοί (προγραμματισμός και διενέργεια)
 • Κατ’ οίκον επισκέψεις